Göm menyn

Hur är undervisningen vid läkarprogrammet upplagd?


Läkarprogrammet har en noggrant utarbetad studieplan för att studenten skall uppnå medicinska kunskaper och färdigheter och därtill en sådan personlig och professionell utveckling som krävs i yrkeslivet.

Genom att studierna utgår från patientproblem som är relevanta för yrkesrollen läser man traditionella ämnen såsom anatomi, histologi, fysiologi och sjukdomslära integrerat. Utbildningens innehåll är organiserat i ämnesintegrerade teman. Alla teman återkommer flera gånger under utbildningstiden. De scenarier som basgrupperna arbetar med är web-baserade och innehåller realistiskt material illustrerat med multimedia.
Den första terminen inleds med en programspecifik vecka följd av momentet Hälsa-Etik-Lärande (HEL1) som är gemensam för alla grundutbildningar vid Medicinska fakulteten (Medfak). Samverkan mellan Medfak:s utbildningsprogram sker även under termin 5 och senare under utbildningen. Lagarbete tränas särskilt under praktik vid en gemensam undervisningsavdelning, som drivs av studenterna med ansvarig personal som handledare.

På Medfak träffar studenten patienter redan under det första året. Den s.k. ”Strimman” innebär att man de första fyra terminerna får öva sig i kommunikationsteknik en halv dag varannan vecka. Målet är att lägga grunden för god kommunikation med patienter och anhöriga, vilket har stor betydelse för läkarens arbete. Strimman återkommer med träning i mera komplexa situationer under en vecka av det kliniska stadiet.

Programmet omfattar tre stadier. Stadium I omfattar termin 1 och 2 och fokuserar på viktiga begrepp inom basvetenskaper relaterat till verkliga situationer. Stadium II omfattar termin 3-5. Här fortsätter studier av basvetenskaper samt sjukdomslära och principer för diagnostik och terapi.
Stadium III omfattar termin 6-11 och inleds med en hel termin för ett vetenskapligt arbete. Resten av stadiet ägnas åt kliniska placeringar under fyra veckor omväxlande med teoretiska studier under två veckor. Praktik förekommer både på sjukhus och i primärvården. Studenten ingår i vårdlag och har en läkare som personlig handledare vid flertalet placeringar. Under termin 11 finns ett block med akuta verksamheter för att förbereda studenten för allmäntjänstgöringen (AT). Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till landstingen i Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Sörmland.


Sidansvarig: laila.holjervangen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-07