Göm menyn

Programledning, kansli och studievägledning


Administratörer och studievägledare för läkarprogrammet finns på Studentenheten, Campus US, ingång 78.

Postadress: Studentenheten, Medicinska fakulteten, 581 83 Linköping.

Se karta

Länk Studentenheten


Programansvarig/Director of studies

Éva Tamás, adjungerad biträdande professor
Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin

e-post: ProgramledningLak@liu.se


Biträdande programansvarig/Vice director of studies

Katarina Kågedal, universitetslektor
Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), Avdelningen för cellbiologi
Tel: 010 - 103 15 25

e-post: ProgramledningLak@liu.se


Studievägledare/Study Counsellor

Gunilla Hultman (fd Åberg) studievägledare termin 1-3 samt presumtiva studenter

Studentenheten, ingång 75, 76 eller 78, plan 11

Tel: 013 - 28 68 97
e-post: gunilla.hultman@liu.se

 

Lilian Alarik studievägledare termin 4-11
Studentenheten, ingång 75, 76 eller 78, plan 11
Tel: 013 - 28 68 25

e-post: lilian.alarik@liu.se

 


Administrativ service/Administrative services

Ulrica Lisell, Fakultetssamordnare
Studentenheten, ingång 75, 76 eller 78, plan 11
Tel: 013 - 28 68 26

e-post: ulrica.lisell@liu.se


Ledningsorganisation

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM) har det slutliga ansvaret för samtliga grundutbildningar men har delegerat frågor till Utbildningsnämnden. Dekanus utser programansvarig och biträdande programansvarig. Programansvarig har delegerat ansvar att besluta i frågor som rör den egna utbildningen. Till stöd för detta har programansvarig vid läkarprogrammet ett Programutskott (PUL). Därtill finns för stadium I respektive II en stadiekoordinator och för stadium III två stadiekoordinatorer. Varje termin har en terminsansvarig lärare och en terminsadministratör. Studentrepresentation finns i alla grupper.

 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-02