Göm menyn

Litteraturlista

Enligt högskoleförordningen ska en universitets-/högskoleutbildnings kursplaner innehålla information om kurslitteratur. För läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten i Linköping finns ingen obligatorisk kurslitteratur då detta inte är i överensstämmelse med fakultetens pedagogiska modell. Däremot finns rekommenderad kurslitteratur som studenten kan ha som vägledning. Lista över denna litteratur fastställs av programutskottet och finns tillgänglig för lärare och studenter på LISAM och här på hemsidan.

Läkarprogrammets samlade litteratur-rekommendationer (litteraturlista) uppdateras inför varje termin. Temagrupperna är gemensamt ansvariga för litteraturlistan, i samverkan med ämnesföreträdarna.

 

Söka i listan

Välj att öppna filen med Excel. När du får upp den på skärmen är det viktigt att trycka på "aktivera redigering" som kommer upp längst upp på skärmen, annars kan man inte göra sökningar. När du sedan ska stänga filen väljer du "spara inte".

 

Du kan som användare sortera listorna på olika sätt för att få fram den kurslitteratur som du för tillfället är intresserad av.

1. Sortera terminsvis

Håll muspekaren över den termin du är intresserad av, t ex Termin 2. Klicka på den lilla pilen så får du upp en "box" med val. Om du där väljer "sant" sorterar listan fram den litteratur som är rekommenderade för termin 2.  Om du vill rensa bort ditt val klickar du fram boxen igen och väljer "markera allt". Då får du fram den kompletta listan.

Observera att även litteratur som inte direkt "är terminens" kommer att finnas med då den kan vara av relevans för förståelsen av terminens innehåll. Exempelvis finns basvetenskaplig litteratur såsom anatomi och fysiologi med även under de kliniska terminerna samtidigt som viss litteratur som har sin tyngdpunkt under klinikterminerna också kan finnas med under tidigare stadium.

 

2. Sortera ämnesvis

Klicka på pilen som finns till höger om ordet "Ämne". Du ser då en lista över olika ämnen. Avmarkera först alla genom att ta bort bocken framför "Markera allt". Markera sedan det/de ämne(n) du är intresserad av. Härefter sorteras listan utifrån dina val.

Som exempel kan vi anta att du är aktiv på termin 7 och är intresserad av vilken kurslitteratur som finns inom ämnet infektionsmedicin. Du klickar då på ämne och markerar sedan "infektionsmedicin" varefter enbart de tre läroböckerna som finns rekommenderade inom just detta ämnesområde visas.

För att få tillbaka den kompletta listan klickar du i "Markera allt"

Du kan också sortera efter exempelvis e-bok, titel, ansvarig temagrupp etc på liknande sätt.

 

Länk till litteraturlistan i Excel

(redigerad 2017-08-22)


Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-21