Göm menyn

Måldokument för läkarprogrammet

Under denna länk samlas originaldokument som rör målen för läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten i Linköping.  Vidare kommer under länken att samlas dokument som beskriver progressionen inom olika ämnesområden inom programmet.

 

Kursmål/Stadiemål

Förtydligande av lärandemål för terminerna

Målpyramider

Temaplaner

Progressionsdokument


Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-09