Göm menyn

Målpyramider

Läkarprogrammets temagrupper identifierar ett antal koncept som skall belysas under de olika terminerna. I spetsen av pyramiden finns ett övergripande koncept eller problemområde som studenterna skall fokusera på under det aktuella temat. Pyramiderna har tre nivåer. De nyckelord som finns under de lägre nivåerna skall relateras till de övergripande koncepten. Studentens uppgift är att inom ramen för stadiemålen utforska konceptens innehåll, avgränsningar och inbördes relationer. Under stadium III relaterar pyramiderna framför allt till de basgruppsfall som finns och är ämnade att stödja teoretiska kunskaper och integrering av basvetenskap i studierna.

 

Termin 1B

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

 


Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2012-08-24