Göm menyn

Kort om läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten

Start 1986

Är historiken viktig? Ja, vi anser det och har lång erfarenhet av innovativa utbildningsmoment. Det kräver stora insatser att både starta och utveckla s. k. problembaserat lärande (PBL).

Läs mer

Hur går PBL till vid läkarprogrammet?

Utbildningar som omtalas som problembaserat lärande kan ha väldigt olika uppläggningar. Läkarprogrammet håller sig till en modell som är vetenskapligt dokumenterad.

Läs mer

Hur är undervisningen vid läkarprogrammet upplagd?

Läkarprogrammet har en noggrant utarbetad studieplan för att studenten skall uppnå medicinska kunskaper och färdigheter och därtill en sådan personlig och professionell utveckling som krävs i yrkeslivet.

Läs mer

Vad tidigare studenter och andra utvärderare tycker om utbildningen

Vi är stolta och glada för de positiva utvärderingar som tidigare studenter samt nationella och internationella utvärderare har givit programmet och arbetar alltid på att förbättra oss.

Utvärderingar

       

 


Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-21