Göm menyn

Vad tidigare studenter tycker om utbildningen


Här finner du resultaten av Läkarförbundets hittills sex enkäter (2000-04 och 2006) till läkare med svensk examen som just gått AT (svarsfrekvens 85-90%) med åtta frågor om hur de ser på sin grundutbildning relaterat till de nationella målen. Det finns också en sammanfattande bild av alla sex enkäterna.Resultaten från den första enkäten är publicerade, se artikel nedan.
 

.

Bengtsson A Johansson K: "Hur bra är vi? En utvärdering av läkarutbildningens kvalitet", 2001 (PDF 80,3 kB)

 

Enkätsvar år 2000

Enkätsvar år 2001

Enkätsvar år 2002

Enkätsvar år 2003

Enkätsvar år 2004

Enkätsvar år 2006

Sammanfattning 2000-2006


Sidansvarig: laila.holjervangen@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-03-18