Göm menyn

Termin 2 läkarprogrammet

 

OBSERVERA!

Denna sidas information gäller bara för studenter som är antagna till programmet före HT2016.
From våren 2017 påbörjas ett nytt curriculum. Hemsidan för Kurs 2 hittar du här.

 

De sista tentorna enligt utbildningsplan för MALA1, termin 2, kommer att äga rum följande datum: 

 

Omtentamen: Ordinarie skriftlig

20 november 2017 skriftlig (MEQ + blädderdel)

 

Omtentamen: Ordinarie praktisk/muntlig

24 november 2017 9-12

Tänk på att om du anmäler dig till den skriftliga tentamen så blir du automatisk anmäld till den praktiska tentamen samma vecka. Det går alltså inte att välja ett annat tentamenstillfälle för den praktiska tentamen.

 

 

Kontakt

Epost: K2LAK@liu.se

 

Besöksadress:

Läkarprogrammet termin/kurs 1-5 Administration, plan 10, ingång 75

 

Länkar

Student.liu.se

Medicinska biblioteket

Studentenheten

Föreläsningssalar och grupprum US/HU

Karta-entrénummer US/HU

 

 

LISAM

 

 

 

 

Clinicum
 


Sidansvarig: humlan.svensson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-07