Göm menyn

Temaplaner


De sju multidiciplinära temagrupperna ansvarar för planering, genomförande och examination av utbildningen. För att ge översikt av utbildningen finns för varje termin där ett tema är representerat, en kort plan som beskriver huvudmål, scenarier och undervisningsmoment.

Tema Gastro - nutrition - metabolism

Termin 4

Termin 8

Tema Immun - hud - infektion

Termin 2

Termin 4

Termin 7

Termin 11

Tema Cirkulation - respiration - erytron - njurar

Termin 2

Termin 3

Termin 8

Termin 9

Tema Livscykel - endokrin - reproduktion - neoplasi

Termin 4

Termin 10

Termin 11

Tema Neuro - sinne - psyke - rörelse

Termin 2

Termin 5

Termin 7

Termin 9

Termin 10

Tema Mekanismer - diagnostik - behandling

Termin 3

Termin 5

Tema Förhållningssätt och folkhälsa

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11


Sidansvarig: laila.holjervangen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-03