Göm menyn

Stadium II - Hälsa och sjukdom

 

För godkänt betyg på stadium II krävs godkänt betyg på termin 3-5 samt godkända stadieprov.
Stadieproven består dels av ett prov avseende kommunikation med patient på termin 4 och dels ett skriftligt prov utgående från patientproblem i slutet av termin 5.
För att delta i stadieprovet på termin 4 (KOM2) skall studenten ha godkänt obligatoriskt moment på termin 3.
För att delta i det skriftliga provet (STA2) så krävs att allt är godkänt på stadiets terminer. Proven omfattar även stadium I.

Det skriftliga provet får tenteras obegränsat antal tillfällen. Provet i kommunikation får tenteras högst fem gånger.

För aktuella tentamenstider, var god se länken "Anslagstavla".


 

Kursplan och utbildningsplan Stadium II

Måldokument läkarprogrammet

 


Sidansvarig: anneli.rask@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-11