Göm menyn

Termin 10 läkarprogrammet

Livscykel-endokrin-reproduktion-neoplasi,
Neuro-sinne-psyke-rörelse, 
Förhållningssätt och folkhälsa

VFU inom, psykiatri, neurologi, geriatrik och allmänmedicin

Tentamen T10
Då läkarprogrammet har påbörjat ett nytt curriculum kommer termin 10 i sin nuvarande form gå sista gången hösten 2020.
Efter den sista terminen gått kommer det ges tre ytterligare tillfällen att skriva tentan för T10.
De tentamenstillfällens om återstår är följande:
- Ordinarie tentamen för hösten 2020 i januari 2021
- Omtentamen för hösten 2020 i februari 2021 (räknas som det första av tre tillfällen efter terminen)
- Tentamen i juni 2021 (räknas som det andra av tre tillfällen efter terminen)
- Tentamen i augusti 2021 (räknas som det tredje och sista av tre tillfällen efter terminen)

 


Bild till startsida

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminstider

Läkarprogrammets terminstider

 


Sidansvarig: therese.erwill@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-02