Göm menyn

Termin 6dna
läkarprogrammet

Vetenskap och lärande -
det självständiga arbetet

Kurskod: 8LAA30

Registrering


Du som student ska själv registrera dig i Studentportalen inom de två första veckorna på  terminen. Alla studenter ska registrera sig på kurs och termin. På termin 1, 3 och 6 ska de FFG-registrera (nyregistrera) sig på kurs och på termin 2, 4, 5, 7 och uppåt ska de FO-registrera sig på kurs. Terminsregistrering varje termin, FFG eller OM-registrering.

Du kontrollerar dina registreringar i Studentportalen, under Registrering > Gjorda registreringar. Om du inte är registrerad på kursen/kurserna du läser, registrerar du dig själv i Studentportalen under Registrering > Program. Om du behöver hjälp kan du maila studentenheten@medfak.liu.se.


Sidansvarig: T6LAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-09