Göm menyn

öra-ögaTermin 7 Läkarprogrammet


Neuro Sinne Psyke Rörelse
Immun Hud Infektion
Förhållningssätt Folkhälsa

VFU inom primärvård, hud,
ögon, öron, infektion, radiologi

 


 


Viktig information

 

Termin 7 har upphört.
Läkarprogrammet implementerar nu (vt19) en ny utbildningsplan. Det innebär bland annat en ny struktur för de kliniska terminerna. Från och med våren 2019 decentraliseras termin 6 - termin 11.
Termin 7 i dess nuvarande form går för sista gången VT19. Har du frågor om hur detta påverkar dig, kontakta studievägledare Lilian Alarik. 

Möjligheter till tentamen på T7: 
Efter att T7 vt19 har passerat erbjudas tre tillfällen för omtentamen.
Dessa tillfällen infaller under hösten 2019, ett tillfälle i augusti, ett tillfälle i november och ett sista tillfälle den 7 januari 2020. 

 

 

 

 


Sidansvarig: therese.pettersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-29