Göm menyn

Stadium och terminer


STADIUM I: Hälsa och biologisk funktion
 

Observera! Ovanstående hemsidor gäller bara för studenter som är antagna till programmet före Ht2016. 

Fr o m våren 2017 påbörjas ett nytt curriculum och hemsidan för detta hittar du här: http://old.liu.se/medfak/lakarprogrammet 


 

STADIUM II: Hälsa och sjukdomSTADIUM III: Patient och prevention


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05