Göm menyn

Förtydligande av lärandemål för terminerna

Lärandemålen kan ses som en studiehandledning för att underlätta studentens lärande. Målen innefattar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Målen är indelade i fyra domäner: Vetenskapligt förhållningssätt och lärande, Professionellt förhållningssätt, Medicinsk vetenskap och klinik samt Samhälle och folkhälsa. Dessa är i sin tur indelade i tre olika nivåer.
 

För lärandemålen ansvarar de olika temagrupperna i samverkan med ämnesföreträdare. Ändringar i målen görs av temagrupp vilken sedan lämnar det vidare till curriculumsamordnare som tillser att korrekt version av målen ligger ute på hemsidan.
Synpunkter på lärandemålen lämnas till ansvarig temagrupp.

 

Termin 1B (gäller antagna t o m Vt16. Antagna fr o m Ht16 se denna sida)

Termin 2 (gäller antagna t o m Ht15)

Termin 3 (gäller antagna t o m vt15)

Termin 4 (gäller antagna t o m ht14) 

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

HEL


Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-21