Göm menyn

Utbildnings-/kursplaner

Utbildningsplaner

Utbildningsplan från 2016-07-01 (PDF)

Utbildningsplan från 2007-07-01 (PDF 238 kB)

Utbildningsplan till och med 2007-06-31 (PDF 40 kB)

Kursplaner

Kursplaner från 2007-07-01

Kursplaner till och med 2007-06-30

Terminöversikt

Terminöversikt (PDF 25 kB)

 

Litteratur

Läkarprogrammet har ingen obligatorisk litteraturlista. I LISAM finns en lista för hela programmet som går att sortera per termin, ämne eller temagrupp. Information om bokval ges under utbildningen av både lärare och äldre studenter.

 


Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05