Göm menyn

Välkommen till läkarprogrammet

 

Läkarprogrammet
 

Läkarprogrammet bygger på problembaserat lärande med integration av olika ämnen. Studenten tar stort eget ansvar för sin inlärning, som främst utgår från patientfall. Andra karaktäristika är tidig patientkontakt, systematisk träning i samtalskonst,vetenskapligt arbetssätt och lagarbete samt verksamhetsförlagd utbildning både på sjukhus och i primärvård. Programmet har pga sin innovativa uppläggning rankats högst i Sverige och fått pris för Framstående utbildningsmiljö.

 

 

 

Aktuellt

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller fram till VT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

Spela in film


 

LISAM

forskning i framkant


Länkar


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-20