Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Inför och under VFU för studenter

Här finns uppgift om vilka veckor VFU görs på respektive termin.

Inför din VFU

  • VFU-schema för kommande termin publiceras i slutet av höst/vårterminen.
  • Under en normalvecka ska VFU i regel göras ca 24 eller 30 timmar - det beror på vilken kurs du går på programmet.
  • Under varje placering du gör din VFU på ska ett bedömningsunderlag fyllas i och, direkt efter avslutad VFU, lämnas till kurssekreterare eller studieortsadministratör på respektive termin. Denna blankett är ett betygsgrundande dokument. För att kurssansvarig ska kunna godkänna din placering behöver blanketten innehåll minst en kommentar och en signatur per vecka du varit på aktuell placering. Blanketten hittas här.
  • Vid primärvårdsplacering hittar du kontaktvägar här.

E-tjänstekort

Tänk på att ha ditt e-tjänstekort och kod med dig till kliniken.

Information angående e-tjänstekort från universitetet.

Information från region Kalmar

Information från region Östergötland

MRSA

Här hittar du Medicinska Fakultetens rutiner för screening av multiresistenta bakterier hos studenter.

Information om regionernas handlingsplan hittar du långt ner på den här sidan.

Frånvaro under VFU för uppdrag på läkarprogrammet

Studenter kan ha uppdrag på läkarprogrammet som innebär att de har giltig frånvaro, såsom amanuens-tjänstgöring eller deltagande i temagrupp eller studentmedverkan i utbildningen. Att vara amanuens är prioriterat och en viktig funktion för läkarprogrammet och frånvaron ska därför underlättas för studenterna. VFU är dock obligatoriskt och giltig frånvaro innebär inte att detta kan frångås. 

Samma krav på uppnådda mål, närvaro, medsittningar och andra moment under VFU gäller för amanuenser som för andra studenter. Vid frånvaro under typfall ska komplettering ske enligt ordinarie rutin. Om komplettering behöver ske ska den i första hand utföras under ordinarie terminstid. Om det inte är möjligt ska studievägledare kopplas in för anpassad studiegång. 

När en student får sina tjänstgöringstider som amanuens åligger det studenten att informera VFU ansvariga på klinikerna snarast möjligt för att kunna göra en bra planering. Det bör ske i början av terminen.

Om du blir sjuk

Om du pg a sjukdom måste stanna hemma ska detta omgående anmälas till kurssekreteraren, studieortsadministratören och till VFU-ansvarig handledare eller annan kontaktperson på kliniken. När studenten åter är frisk och tillbaka på sin VFU ska kurssekreteraren återigen få besked om detta.

Studenten får ta igen de timmar hen har missat under överenskommet tillfälle. Skulle detta tillfälle infalla utanför terminstid måste en individuell studieplan upprättas.

Röda dagar

Kliniker som arbetar under tider som mer liknar vanliga kontorstider har ingen VFU under röda dagar. Vid veckor med röda dagar minskar kravet på antalet timmar i paritet till antalet röda dagar. Exempel: en normal VFU-vecka på 24 timmar (4 dagar) minskar till 18 timmar om veckan innehåller en röd dag.

Om olyckan är framme

Som student är du försäkrad under tid då du gör VFU. Information om anmälan av tillbud och olyckor

Har du synpunkter på din placering?

Om man som student inte är nöjd med VFU-placeringen är det rimligt att man först diskuterar med VFU-handledaren för att försöka åtgärda problemet. Om diskussion med VFU-handledaren har skett och studenten därefter upplever att problemet kvarstår så underrättas i första hand terminsansvarig för diskussion.


Sidansvarig: VFUsamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-04