Göm menyn

Praktisk information om önskemål av huvudstudieort 

 
Under kurs 4 kommer du såväl att få lämna in önskemål som att få besked om huvudstudieort under kurs 6-11. Mer information om vad som kan påverka ditt önskemål om huvudstudieort hittar du nedan.

​Hur processen går till

Gå in i verktyget och ansök om prioritering. För att prioritering 2-4 ska godkännas krävs att giltigt intyg mailas till VFUsamordnareLak@liu.se och att originalet lämnas till VFU-samordnare inom en vecka efter att verktyget stängt. Det går även bra att bara lämna originalet.

Observera att för att en ansökan om prioritet 1 ska granskas ska ansökan till studiesociala kommittén samt eventuella intyg vara inkommna senast den dag verktyget stänger. Ansökan lämnas till studievägledare Lilian Alarik. Blankett för ansökan om prioritering via studiesociala kommittén hittar du här.

På vårterminen är verktyget öppet mellan måndag vecka 6 och måndag vecka 8.

På höstterminen är verktyget öppet mellan måndag vecka 37 och måndag vecka 39.

OBS! Studenter som inte lämnar in önskemål inom tidsramen kommer hanteras som oprioriterade i fördelningen till huvustudieorter.

Det kommer skickas ut ett mail med information rörande hur du ska gå till väga för att lämna in dina önskemål - i mailet finns även en länk till det verktyg där du gör önskemålen.

Om du ångrar det första önskemålet av huvudstudieort du gjort går det bra att skicka in ett nytt önskemål. Notera dock att det är det senast daterade önskemålet, både vad gäller orter och prioriteringar, som vi tar hänsyn till.

Här finns det beskrivet hur processen går till efter att verktyget har stängt.

Resultatet av önskemålen presenteras på Lisam, via Läkarprogrammets allmänna sidor. Länk finns till denna sida från K4s kurssida.

Vanliga frågor med svar inför byte av studieort

Riktlinjer för önskemål om och placering till huvudstudieort under kurs 6 till kurs 11.

.   

Sidansvarig: VFUsamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-21