Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Prioriteringslista vid VFU inom studieort för den regionaliserade läkarutbildningen

Här finns information om vilka skäl som kan ge studenter prioritering till viss ort på VFU. Observera dock att detta inte är det samma som prioritet till huvudstudieort.

Den 1 april respektive 1 oktober kommer länk till verktyget skickas ut. Verktyget är öppet två veckor och stänger alltid den 15 april respektive 15 oktober.

 

Se här:

Prioriteringslista

De i prioritetsgrupp 1-2 samt 6 är prioriterad till dagpendlingsavstånd från den ort studenten är bunden till. Prioritetsgrupp 3-5 är vid platsstillgång prioriterade till huvudsjukhus på respektive ort (US Linköping, Vrinnevi Norrköping, Ryhov Jönköping samt Länssjukhuset i Kalmar)

Observera att för vissa av dessa prioriteringar krävs ett intyg. Intyget ska mailas till VFUsamordnareLAK@liu.se i samband med att man registrerar sin prioritet - dock senast samma dag som verktyget stänger. Prioritering som kräver intyg och där intyget inte inkommer i tid kommer inte heller godkännas.

Intyg måste laddas upp när önskemålen skickas in i följande fall:

  • Gravid i tredje trimestern, gäller kvinna samt partner
  • Chefsamanuens
  • Amanuenser i undervisning

 

Intyg måste skickas in till VFU-samordnarna inom en vecka efter den 15 april/15 oktober i följande fall:

  • Studentorganisationer ledamoöter i Consensus styrelse, viceordförande SLF student, vice ordförande MF, näringslivsansvarig MF, studiesocialt ansvarig MF, arbetsmiljöansvarig MF
  • Övriga ledamöter i MF och LiMUR

 

Intyg behövs inte för i följande fall:

Föräldrar med hemmavarande barn under 18år

 

Studiesociala kommittén:

Kommittén består av programansvarig, biträdande programansvarige, studievägledare, en lärarrepresentant och en studerande representant. Dess medlemmar arbetar under tystnadsplikt på uppdrag av utbildningsansvarige.
Kommittén träffas två gånger per termin . Studenter kan förvänta dig besked inom två dagar efter att kommittén har tagit beslut.

 

Den studiesociala kommittén handlägger de ansökningarna som inte ryms inom prioriterings listan, se prioriteringslistan.

Tillsammans med ansökan ska även ett intyg bifogas som styrker de åberopade skälen.( intyget ska vara max ett år gammal)


Vid sjukdom ska intyg från specialistläkare bifogas (specialistbedömning om aktuell sjukdomsbild, prognos, samt ställningstagande till behövlig vårdnivå)
Om du är förälder med hemmavarande barn, och då har prio 1, men har ett behov av att prioriteras till en specifik ort, och då undvika dagpendling kan du ansöka om detta till studiesociala kommitteen. Skäl som kan godtas är till exempel om du är ensam vårdnadshavare eller om du har en partner som veckopendlar.   

Forskningsamanuenser och registrerade doktorander kan ansöka om prioritering för att kunna genomföra sin forskning på specifik ort.( bifoga antagning/anställningsbesked)

Andra ärenden som kan tas upp är:

  • Dispensärenden
  • Olika former av studiestöd
  • Prioritering till VFU-ort
  • Särskilda skäl för prioritering till huvudstudieort under senare delen av programmet

Ansökan skickas till studievägledaren lilian.alarik@liu.se.

Ärenden ska vara inlämnade till studievägledaren senast 15 april respektive 15 oktober.


Sidansvarig: VFUsamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-21