Göm menyn

Vid problem på VFU

 

PRIMÄRVÅRDS- OCH KLINIKPLACERING

Är du som student inte är nöjd med din primärvårdsplacering bör diskussion först ske med VFU-handledaren för att försöka åtgärda problemet. Om diskussion med VFU-handledaren har skett och studenten därefter upplever att problemet kvarstår så underrättas i första hand VFU-ansvarig på läkarprogrammet, Jonas Lind,jonas.lind@liu.se, för vidare diskussion.

SÄRBEHANDLING PÅ GRUND AV KÖN/ETNICITET/SEXUELL LÄGGNING  

Om du som student upplever att du blivit dåligt bemött på din placering, om du blivit särbehandlad på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning ska du, i första hand, kontakta VFU-ansvarig på läkarprogrammet, Jonas Lind, jonas.lind@liu.se. Han tar sedan ärendet vidare till ansvariga inom den aktuella regionen/landstinget.

 


Sidansvarig: VFUsamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-01