Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Vid problem på VFU

 

PRIMÄRVÅRDS- OCH KLINIKPLACERING

Är du som student inte är nöjd med din primärvårdsplacering bör diskussion först ske med VFU-handledaren för att försöka åtgärda problemet. Om diskussion med VFU-handledaren har skett och studenten därefter upplever att problemet kvarstår så underrättas i första hand VFU-ansvarig på läkarprogrammet, Jonas Lind,jonas.lind@liu.se, för vidare diskussion.

SÄRBEHANDLING PÅ GRUND AV KÖN/ETNICITET/SEXUELL LÄGGNING  

Om du som student upplever att du blivit dåligt bemött på din placering, om du blivit särbehandlad på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning ska du, i första hand, kontakta VFU-ansvarig på läkarprogrammet, Jonas Lind, jonas.lind@liu.se. Han tar sedan ärendet vidare till ansvariga inom den aktuella regionen/landstinget.

 


Sidansvarig: VFUsamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-04