Göm menyn

Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU)

Placeringar under kurs 6

  • Internmedicin
  • Allmänmedicin
  • Radiologi
  • Diagostiska specialiteter

Perioder som är aktuella för VFU

Mer information rörande VFU hittas på Läkarprogrammets generella VFU-hemsida.

VFU-schema publiceras på anvisad plats på Lisam.

 

Information för handledare inför primärvården

Information för handledare i textform.

Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor

VFU-handledarinformation - Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor VT23 

Studentinformation - Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor VT23

Patientinformation - Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor VT23 

Information rörande receptlära

Receptlära K6 info till VFU-handledare

 

 

 


Sidansvarig: K6LAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-02