Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Undervisningsformer:

 • Föreläsningar
 • Inspelade föreläsningar
 • Klinisk färdighetsträning
 • Grupparbete
 • Seminarium
 • Simulerade patientfall
 • Typfall
 • Kontraktsskrivning inför självständigt arbete på Kurs 8, läs mer HÄR
 • VFU

Obligatoriska moment: 

 • VFU (verksamhetsförlagd utbildning, typfallsseminarium, medsittning)
 • Inlämningsuppgifter (Fältstudie och Etik-uppgift)
 • Seminarium inom försäkringsmedicin
 • Klinisk färdighetsträning
 • Kontrakt inför självständiga arbetet på Kurs 8

Frivilliga moment:

 • Kirurgiska patientfall med simulation

Examination:

 • Skriftlig MEQ-tentamen (digital tentamen)

Sidansvarig: K7LAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-11