Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU)

Övergripande vfu-information finns här, på Läkarprogrammets gemensamma vfu-hemsida. 

VFU-placeringar på kurs 7

  • Kirurgi 1, 4 veckor*
  • Kirurgi 2 + Urologi, 4 veckor*
  • Ortopedi - 4 veckor
  • Anestesi/IVA - 2 veckor
  • Onkologi - 2 veckor

*Totalt 8 veckor inom kirurgi, varav 2 av dessa är inom urologi. Övriga placeringar inom ämnet framgår av vfu-schemat. 
Det kan skilja sig mellan studieorterna. 

VFU-veckor

Schema

  • VFU-schema förmedlas innan terminsstart och finns därefter tillgängligt i Lisam.  

Aktuella orter för VFU

  • Kalmar
  • Linköping, Motala
  • Jönköping, Värnamo, Eksjö
  • Norrköping, Linköping  

Utvärdering av VFU


Sidansvarig: K7LAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-03