Göm menyn

Projekttorget

På K6 genomförs Projekttorg vid samtliga huvudstudieorter – en mötesplats för forskare och läkarstudenter där forskning inom medicinska området presenteras inför det kommande självständiga arbetet på K8. Syftet är att ge dig som läkarstudent inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare. Valet av projekt görs på K7. Huvudhandledaren måste vara disputerad.

Du som student har här ett ypperligt tillfälle att ställa frågor, få råd av erfarna forskare, knyta kontakter, hitta handledare, få mer information om ditt intresseområde och/eller tips på inriktning för ditt eget kommande självständiga arbete. Du kan välja att genomföra ditt projekt på annan ort än din huvudstudieort, men den muntliga projektredovisningen med opposition ska alltid ske på huvudstudieorten.

Projekttorget brukar vara välbesökt och mycket uppskattat av såväl forskare som studenter. Projekttorget anordnas vid varje huvudstudieort med en separat dag för Linköping som brukar ha ett större utbud än övriga orter, för att möjliggöra för dig som student vid annan huvudstudieort att resa till Linköping för att få information om aktuella forskningsprojekt.

  • 1/10 2020, kl.15.00-16.00 i Jönköping & Kalmar - anmälan för forskare HÄR
  • 15/10 2020, kl.15.00-16.00 i Norrköping - anmälan för forskare HÄR
  • 5/11 2020, kl.15.00-16.00 i Linköping - anmälan för forskare HÄR 

Du som student behöver inte anmäla dig. 

 

Inbjudan Projekttorget hösten 2020

 

 

 


Sidansvarig: K8LAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-20