Göm menyn

Tillgodoräknande av tidigare studier

 

Om du antagits till Läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten på Linköpings Universitet, och har läst en eller flera terminer på en läkarutbildning vid ett annat lärosäte, kan du ansöka om tillgodoräknande av slutförda kurser. 

 

Din ansökan om tillgodoräknande ska utgå från den utbildningsplan/de utbildningsplaner som gäller för den termin/kurs du önskar börja studera på, baserat på eventuellt tillgodoräknande. Varje termin/kurs omfattar 30 hp heltidsstudier. 

Utgå från de olika programmens/kursernas innehåll och skaffa dig en egen uppfattning om vilka terminer/kurser du kan tänkas tillgodoräkna dig, baserat på de kurser du tidigare har läst. De dokument du bör basera din bedömning på är utbildningsplan, kursplaner, terminsöversikt samt förtydligande av kursmål/lärandemål (se Måldokument på respektive hemsida). 

 

 

Ansökan

Du kan enbart ansöka om tillgodoräknande av slutförda kurser.

Ansökan görs från formulär som finns på den här sidan; Tillgodoräknande av tidigare studier vid Medicinska fakulteten 

Du behöver bifoga följande dokument; 

  • Vidimerade intyg (svenska eller engelska) på hittills godkända kurser som ansökan grundas på
  • Kursplaner på de kurser du slutfört (kontrollera att kursplanerna gällde då du läste kurserna).
  • Kursplaner för eventuellt pågående kurs som kan rapporteras godkänd innan terminsstart. Observera att vi enbart kan ta beslut på de kurser som är slutförda i det studieadministrativa systemet Ladok. Vi kan göra ny bedömning när du slutfört ytterligare kurser och skickat in en ansökan om tillgodoräknande för den/dessa. 
  • Eventuellt övriga handlingar (vidimerade) som styrker tidigare studier.

 

Tid för ansökan

För att du, efter ett eventuellt tillgodoräknande, ska ha möjlighet att påbörja en annan kurs än den som ges den första terminen, bör din ansökan sändas in snarast möjligt efter att du fått ditt antagningsbesked.

Handläggning av ärenden i samband med terminsstart hanteras så skyndsamt som möjligt.

Bedömning av tillgodoräknande sker endast för antagna studenter, förhandsbesked ges ej.

 

Beslut om påbörjande av studier

Vid beviljade tillgodoräknanden kan du som antagits till kurs 1 påbörja en annan kurs/termin i mån av plats.

Beslut angående tillträde till specifik kurs/termin meddelas studenten så snart som möjligt.

Student som har blivit erbjuden en plats på en högre kurs/termin kallas till en introduktion i början på terminen. 

Det är inte möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas. 

 

 

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-22