Göm menyn

Spår inom kandidatprogrammet i matematik

Du väljer antingen att följa ett av de fem spåren nedan eller att kombinera kurser efter eget intresse. Spåren har också naturliga fortsättningar i masterprogrammet. De spår du kan välja på är följande:

Datalogi

I det här spåret läser du bl.a. kurser i teoretisk datalogi. Kurserna handlar om algoritmer och datastrukturer, logik, datasäkerhet och artificiell intelligens, men även programmering och databaser. Du kan också fördjupa dina kunskaper inom de områden av matematiken som är mest användbara i teoretisk datalogi, t.ex. algebra, diskret matematik och talteori. Programmeringskurserna tillsammans med kurser i beräkningsmatematik ger dig dessutom goda färdigheter i att lösa olika typer av matematiska problem med hjälp av datorer.

Ekonomisk modellering och optimering

Spåret ger dig gedigna kunskaper i ekonomi. Du läser kurser i ekonomisk teori, industriell ekonomi och produktionsekonomi. Du kan också läsa kurser i marknadsföring och entrepenörskap och en grundläggande kurs inom finansområdet. Detta kombineras med kurser i optimeringslära, matematisk statistik och programmering som förstärker dina ekonomikunskaper. Spåret förbereder dig för att arbeta med ekonomiska frågeställningar vid industrier, myndigheter och i näringslivet, men också för fortsatta studier i ekonomi eller ekonomi och matematik.

Matematik

Matematikspåret innehåller främst kurser i matematik. Spåret ger dig förmåga att analysera och strukturera såväl teoretiska som praktiska problem. Det ger också en utmärkt grund för fortsatta studier i matematik på mastersnivå och för vetenskaplig verksamhet i matematik och närliggande ämnen.

Teknisk matematik

Avancerade metoder från matematikens olika områden används allt mer i olika industriella och tekniska sammanhang. I profilen Teknisk matematik kombinerar du matematikstudier med grundläggande kurser inom teknikområdet. Du kan bl.a. läsa kurser i elektronik, hållfasthetslära, mekanik, reglerteori och signalbehandling.

Lärare i matematik

Inom det här spåret kan du läsa till lärare i matematik förutom att du får din kandidatexamen. Här läser du de obligatoriska kurserna för kandidatexamen i matematik men dessutom fyra kurser (inklusive verksamhetsförlagd utbildning VFU) inom lärarutbildningen. Valet gör du till år 2 och kurserna läses i år 2 och 3.

Efter tre år kan du ta ut en kandidatexamen i matematik. Läser du ytterligare ett år av lärarkurser får du en ett-ämnes-examen i matematik för gymnasieskolan.

 

Se Studieinfo för specifika kurser inom spåren.

 


Sidansvarig: torun.berlind@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-24