Göm menyn

Att arbeta som Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra orsaker har en nedsatt förmåga att utföra aktiviteter i sitt dagliga liv. Målet med arbetsterapi är att tillsammans med den enskilde individen finna möjligheter att klara av de dagliga aktiviteterna i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och under fritiden.

Arbetet kan innebära att stödja individen att utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor helt eller delvis eller att ge råd och stöd vid anpassning av bostad, skola eller arbetsplats. Grundtanken med alla arbetsterapeutiska åtgärder är att ta vara på det friska. Arbetsterapeuter har ett brett verksamhetsområde och kan arbeta inom öppenvård såväl som inom akutsjukvård, inom äldreomsorg, barnhabilitering, omsorger om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Kontaktperson

Programansvarig
Jane Holstein
E-post: jane.holstein@liu.se
Tel: 011-363102

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: tara.asadi@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-07