Göm menyn

Internationellt

På Arbetsterapeutprogrammet pågår ett aktivt arbete med internationellt utbyte för studenter och lärare. Detta är en del i vårt kvalitetsarbete. Vi deltar i medicinska fakultetens internationella utbytesprogram med andra universitet i Norden och i övriga Europa. Detta innebär att vi har både in- och utresande studenter. Programmets kontaktperson och internationella akademiska koordinator är,

Michaela Munkholm michaela.munkholm@liu.se

Kristin Alfredsson Ågren kristin.alfredsson.agren@liu.se

Mer information hittas här


 


Sidansvarig: tara.asadi@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-15