Göm menyn

Masterprogram i arbetsterapi

 

Masterprogrammet i arbetsterapi omfattar 120 högskolepoäng och ingår i ett integrerat masterprogram i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnad. Programmet innehåller kurser som läses integrerat över ämnesgränserna samt ämnesspecifika kurser inom respektive huvudområde.  I programmet ges ämnesspecifika valbara kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng.

Programmet vänder sig till…

För att kunna möta alltmer mångfasetterade vårdbehov och erbjuda en god vård krävs bättre samverkan mellan vårdprofessioner men också kunskap om kvalitetsutveckling för en hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Programmet innehåller kurser som läses integrerat över ämnesgränserna inom dessa områden samt ämnesspecifika kurser inom respektive huvudområde. Varje student skriver en individuell studieplan, har en egen mentor att diskutera sina studieval med och för en portfolio, i vilken de dokumenterar och kan visa på kunskapsutveckling inom huvudområdet.

I programmet ges ämnesspecifika valbara kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. Studenten får genom dessa en möjlighet att fördjupa sig inom sitt huvudområde. Vilka kurser som erbjuds inom respektive huvudområde kan variera över tid. Vissa av kurserna kan vara ämnesspecifika för enbart ett huvudområde medan andra kan vara ämnesövergripande kurser för flera av huvudområdena. För att en kurs ska kunna ges krävs ett visst antal sökande.


Sidansvarig: tara.asadi@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-26