Göm menyn

Om programmet

Anatomi och studenter - Foto: Peter Karlsson, Svarteld
Lärare på programmet diskuterar - Foto: Peter Karlsson, Svarteld
Arbetsterapeut hjälper en person i en lyft - Foto: Peter Karlsson, Svarteld

Arbetsterapeuter utgör en viktig länk för att stödja människor i att klara sitt vardagliga liv. Under studierna på Medicinska fakulteten på Linköpings universitet förbereds du för att kunna arbeta med klienter, kollegor och inom forskning på ett professionellt sätt.

Arbetsterapeutprogrammet förbereder dig för ett brett arbetsfält som arbetsterapeut, men också för arbetsledande uppgifter, fortsatta studier och för forskning, förbättrings-, och utvecklingsarbete.

Vad du läser: Huvudämnet är arbetsterapi, och i ämnesbeskrivningen innefattar att kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Målgruppen för arbetsterapi är personer med funktionsnedsättningar eller personer som av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter, arbete eller fritid. Samspelet mellan människa och miljö är centralt och utbildningen rör vilka konsekvenser som funktionsnedsättningar och hinder eller möjligheter i miljön har för individers aktivitet och delaktighet. Vidare studeras hur arbetsterapeutiska insatser kan utformas för att främja aktivitet, delaktighet och hälsa. I studierna ingår även humanbiologi och medicinsk vetenskap för att få förståelse för hur sjukdomar och skador påverkar människans aktivitetsförmåga. Andra stora ämnesområden är psykologi, sociologi och pedagogik. Alla dessa ämnen ger stöd vid planering och utveckling av olika arbetsterapeutiska insatser. Din individuella och professionella utveckling är också i fokus för att du ska utveckla en god yrkesidentitet som arbetsterapeut.

Arbetsterapeutprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier, totalt 180 hp.

  • Arbetsterapi: 115 hp
  • Medicinsk vetenskap: 42,5 hp
  • Samhälls- och beteendevetenskap: 22,5 hp
  • De olika ämnesområdena integreras inom de olika kurserna.

Om du är intresserad av att fördjupa dina studier kan du göra det genom att läsa Medicinska fakultetens mastersprogram. 

Praktisk utbildning: Under hela utbildningstiden får du möjlighet att pröva dina kunskaper som blivande arbetsterapeut genom flera olika praktiska utbildningsmoment inom kliniskt träningscenter så kallade Clinicum. I kurserna ingår många praktiska moment i form av färdighetsträning, fältstudier och utbildning förlagd ute på arbetsplatserna, kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du börjar tidigt ha kontakt med olika verksamheter för att kunna integrera teori och praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till olika verksamheter över hela Östergötland både inom region och inom kommunal, statlig och privat verksamhet. Det finns även möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands, främst under sista året.

Pedagogisk modell: Problem-baserat lärande, PBL, är benämningen på den pedagogiska modell som används vid samtliga utbildningar på Medicinska fakulteten. I PBL betonas studentens egna ansvar för lärande och vikten av att lärande sker i verklighetstrogna situationer. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman och teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningstiden. Arbetsformerna stödjer studenterna i att utveckla ett kritiskt och undersökande förhållningssätt samt förmåga att arbeta i grupp. Studentens egna frågor utgör grunden för lärandet och i basgruppen ges möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper.

Examen: Arbetsterapeutexamen, 180 hp, vilket motsvarar kraven för kandidatexamen. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation

 


Sidansvarig: tara.asadi@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-16