Göm menyn

Presentation

Verksamhetsförlagd utbildning(VFU)är en omfattande och viktig del av arbetsterapeutprogrammet. Den utgör en förutsättning för att studenterna ska utveckla professionell kompetens i sitt blivande yrke som arbetsterapeut. För att möjliggöra detta krävs lärprocesser som innebär både praktisk handling och teoretisk reflektion.
Handledning av studenter ingår i arbetsterapeutens arbetsuppgift. Handledarens roll är betydelsefull för att sätta igång och stödja studentens utveckling mot professionell kompetens. En förutsättning för professionell handledning är att handledaren har en kompetens som stödjer studenten att nå respektive utbildningsmål.
Med verksamhetsförlagd utbildning menas en utbildnings-/praktikplats som är förlagd i verksamhet inom hälso- och sjukvård inom landstinget eller kommuner. Det kan t ex vara slutenvård, primärvård, behandlingshem eller olika boendeformer. Utbildningsplatser är belägna vid samtliga sjukhus och kommuner inom Östergötland, men även inom Region Kalmar där studenten erbjuds boende under VFU.


Sidansvarig: vfuat@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-07