Göm menyn

Arbetsmarknad

Som biomedicinsk analytiker arbetar man inom t.ex. hälso- och sjukvården, universitet, läkemedelsindustrin, veterinärmedicin, rättsmedicin eller andra laboratorier vilket ger en bred arbetsmarknad.

Inom sjukvårdens kliniska laboratorieverksamhet finns flera olika områden där biomedicinska analytiker är verksamma: klinisk kemi inklusive vårdcentralslaboratorier, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och cytologi, klinisk genetik, klinisk farmakologi, samt klinisk fysiologi.

Det framtida behovet av biomedicinska analytiker är stort

Enligt Högskoleverkets planeringsunderlag inför läsåret 2013/14

Man räknar med att hälften av de idag arbetande biomedicinska analytikerna uppnår pensionsålder inom en tioårsperiod. Därmed hamnar biomedicinsk analytiker på femte plats bland de mest efterfrågade yrkesgrupperna. Det finns en liknande situation både i Skandinavien och i övriga Europa
 

Förväntad arbetsmarknad

Statistik
 


Lediga jobb som biomedicinsk analytiker via Arbetsförmedlingen just nu

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15