Göm menyn

Internationalisering på BMA-programmet

För studenter på BMA-programmet finns möjlighet att utföra sitt examensarbete 15 HP på termin 6, utomlands. Om projektet görs inom Europa kan man söka Erasmus praktikstipendium.

Programmet har två studentutbytesavtal; dels med University of Hertfordshire, Hatfield, London, samt University of Ljubljana, Slovenien.

Förutom att resa inom programmets avtal finns också möjlighet för den enskilda studenten att själv hitta projekt och handledare.

Tänk på att det ofta tar lite tid att arrangera en studietid utomlands.

Mer information om att studera utomlands, t. ex om stipendier och ansökningsrutiner hittas på www.student.liu.se/ut.

Akademisk koordinator för internationalisering vid BMA-programmet är Said Havarinasab; said.havarinasab@liu.se

Kontakt på Medfak-international för frågor kring stipendieansökningsrutiner är Anna Sandelin; anna.sandelin@liu.se

Intresse för att bli nominerad till utbildningsplatser inom avtalen anmäls till akademisk koordinator senast 31 oktober under termin 5.

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15