Göm menyn

 

Ledning och kansli

Programansvarig

Biomedicinska analytikerprogrammet 3-åriga, Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen samt Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Per Whiss

Docent, leg BMA
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning

Besöksadress
Avd för läkemedelsforskning, Hus 420, ingång 68, plan 8, Campus US

Tfn: 010-103 14 78


Biträdande programansvarig

Biomedicinska analytikerprogrammet 3-åriga

Said Havarinasab

Universitetsadjunkt, leg BMA
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för klinisk kemi

Besöksadress
Hus 001, Ingång 76/78, plan 12, Campus US

 


Biträdande programansvarig

Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen samt Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Karin Roberg

Adj. professor, leg BMA
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Besöksadress
Patologhuset, ingång 69, Avd för cellbiologi, plan 9, Campus US
Tfn: 010-103 15 34


Programadministratör

Biomedicinska analytikerprogrammet 3-åriga

Erika Lindén

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Verksamhetsstöd (VS)

Besöksadress
Avd för läkemedelsforskning, Hus 420, ingång 68, plan 8, Campus US
Tfn: 013-28 22 25

 


Programadministratör

Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen samt Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Madeleine Törngren

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Verksamhetsstöd (VS)

Besöksadress
Växthuset 511-001, Ingång 76/78, plan 12, Campus US
Tfn: 013-28 25 40


Kursadministratör

Kurser på Avancerad nivå (magister/master) och Fristående kurser kopplade till BMA-programmet  

Länk till Avancerad nivå     https://liu.se/artikel/biomedicinsk-laboratorievetenskap-avancerad-niva

Sonia Hedin Lander

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Verksamhetsstöd (VS)

Besöksadress: Växthuset 511-001, Ingång 76/78, plan 10, Campus US

Tfn: 013-28 16 52

 


PROGRAMUTSKOTT

Ledamöter:      
Per Whiss Univ lekt, docent Farmakologi/BMA, programansvarig grundutbildningen Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) Avd för läkemedelsforskning
Said Havarinasab Univ adjunkt, BMA, bitr. programansvarig grundutbildningen, internationaliseringsansvarig    Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) Avd för klinisk kemi
Karin Öberg Klinisk adjunkt, PhD Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) Diagnostikcentrum Stab, US
Karin Roberg Adj professor, BMA, bitr. programansvarig kompletterande utbildningar Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) Avd för Cellbiologi
Jennifer Gillberg Studentföreträdare Biomedicinska analytikerprogrammet  

Annika Andersson

 

        

Studentföreträdare

 

 

Biomedicinska analytikerprogrammet

 

 

 

 

   

Adjungerande ledamöter:        
Cecilia Axelsson Enhetschef/BMA Patientnära Laboratoriemedicin, väster Diagnostikcentrum, Region Östergötland  
Daniel Antonsson Studievägledare Medicinska fakulteten Studentenheten, Campus US  

 


Ämnesföreträdare

Karin Roberg

Adj professor, leg BMA, bitr. programansvarig kompletterande utbildningar
Tfn: 010-103 15 34

 


Klinisk adjunkt

Karin Öberg

PhD
Diagnostikcentrum
Landstinget i Östergötland

Diagnostikcentrum Stab, US
Tfn: 010-103 62 94

 

 


 

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-19