Göm menyn

Utbildning- och kursplan

Biomedicinska analytikerprogrammet omfattar 180 högskolepoäng
poäng och fullgjorda kursfordringar leder till biomedicinsk analytikerexamen och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Socialstyrelsen utfärdar legitimation.

Utbildningsplan – Fr o m HT2016
Utbildningsplan

BMA - illustration av arbetsuppgifter
 

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15