Göm menyn

Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi, 15 högskolepoäng, grundläggande nivå

 

Kursen Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi 15 hp (grundläggande nivå) ingår som del i Fysioterapeutprogrammet. Arbetet löper under två terminer, termin 5 och 6, med avslutande framläggnings seminarium (sk. slutseminarium) i termin 6.


Examensarbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper och ska ge färdigheter i att relatera empirisk och teoretisk nivå till varandra. Syftet och lärandemålen med examensarbetet i huvudämnet är att studenten når en fördjupning i såväl ämnet som vetenskapliga metoder och forskningsetiska aspekter. Dessutom ska examensarbetet ge färdighet och kunskap i att under handledning genomföra en avgränsad studie och beredskap för utveckling av professionen genom att kunna tillämpa forskningsresultat.

Vissa moment genomförs integrerat med studerande från termin 5 och 6 vid fysioterapeutprogrammet.

 

 

 

Sedan vårterminen 2019 erbjuds "Självständigt arbete inom fysioterapi" inte längre som fristående kurs utan är enbart tillgänglig för programstudenter.

Kontaktinformation

kajjo92

Kursansvarig
Universitetslektor, Med Dr, Docent
Kajsa Johansson
E-post: kajsa.Johansson@liu.se

Utbildningsadministratör
Wiveca Wallberg
E-post: wiveca.wallberg@liu.se
Tel nr: 013-28 20 65


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-20