Göm menyn

Att arbeta som fysioterapeut

Fysioterapeutyrket innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga. I verksamheten ingår metod- och kvalitetsutveckling samt utvärdering.

Åtgärder i förebyggande eller habiliterande/rehabiliterande syfte bygger på en bedömning och analys av patientens kroppsliga förutsättningar och problem med hänsyn tagen till psykiska och sociala faktorer.

Som fysioterapeut arbetar du på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunernas omsorgs- och äldrevård. Andra möjligheter är en egen privatmotttagning eller arbete inom företagshälsovård. Ytterligare möjligheter finns inom utbildning och forskning.

Arbetsuppgifterna har blivit alltmer specialiserade och fysioterapeuter engageras inom nya arbetsområden. Arbetsmarknadsutsikterna antas vara goda, då ökade satsningar på rehabilitering förväntas.

Kontaktperson
Programansvarig: Annika Heslyk
Tel: 013-28 47 48
E-post: annika.heslyk@liu.se


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-01