Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Studentsida

Sektionen

Sektionen

Fysioterapeutsektionen har en egen styrelse bestående av och arbetande för fysioterapeutstuderande på utbildningen här i Linköping. Vi arbetar även tillsammans med andra sektioner på Medicinska fakulteten och finns representerade i kårens utskott.

Sektionens styrelse 2019/2020:

Ordförande: Elvira Mattsson
Vice Ordförande: Matilda Manni
Kassör: Marcus Ödman Wirdebäck
Sekreterare: Matilda Manni

Studiesocialt Ansvarig: Hannes Levy
Studiesocialt Ansvarig: Conn Desax
Utbildningsbevakare: Izabella Persson
Arbetsmiljöombud: Cornelia Vestberg
PR-ansvarig: Cornelia Vestberg
Internationellt ansvarig: Linnea Lundgren Demitz

FUM-ledamot: Emma Andersson
FUM-ledamot: Johan Strand
FUM-ledamot: Marcus Ödman Wirdebäck
Festerirepresentant (Reflex): Cassandra Karlén
Fysioterapeuternas studeranderepresentant: Robin Jarl

Kursrepresentanter T2: Nora Shalabi, Hannes Levy
Kursrepresentanter T3: Alice Fransson, Emma Gustafsson
Kursrepresentant T4: Johan Strand
Kursrepresentant T5: Izabella Persson
Kursrepresentanter T6: Elias Österberg, Emma Andersson

 

Kontakt: FT@consensus.liu.se   

 

Sektionens uppdrag

Arbetar för:
Att förbättra studentsituationen och kvaliteten på Fysioterapeutprogrammet på så många sätt som möjligt efter önskemål och behov.

Innehåller poster som:
* Kårfullmäktigt, FUM i Consensus
* Utbildningsbevakare
* Studiesocialt ansvarig
* Internationellt ansvarig
* Arbetsmiljörepresentant
* Representant i samverkansgrupp
* Festerirepresentant – Reflex
* Fysioterapeuternas studentrepresentant

Har förmåner som:
Ett engagemang som styrelseaktiv medför också möjligheter att träffa personer från andra terminer samt att få mer insikt och förståelse för vad som händer på utbildningen. Dina förmåner att få praktikplatser på nära håll samt åka på internationella utbyten ökar också dig. Tänk också på att det kan vara en merit! Du som inte känner dig manad att vara aktiv i styrelsen kan ändå göra din röst hörd genom ett medlemskap i sektionen och hålla kontakten med våra representanter och på så vis påverka utbildningens och din egen studiesituation samt påverka i vilken riktning satsningen i vårt arbete ska gå åt. Du har alltid närvaro- och yttranderätt på våra möten.

 

Varmt välkommen att besöka oss!


Page manager: petter.almqvist-ingersoll@liu.se
Last updated: 2019-07-02