Göm menyn

Samverkansgrupp (Beräknas återupptas VT23)

Samverkansgruppens uppgift är att:

  • Verka för ett gott samarbete mellan verksamhetsförlagd utbildning och fysioterapeutprogrammet.

Representanter

Utbildningen

Namn/epost   Telefon   Funktion
Anna Hermansen    013-28 47 09   VFU samordnare (smk)
Annika Heslyk   013-28 47 48   Programansvarig
Lisbeth Olsson   013-28 46 13   Utbildningsadm (sekr)

Verksamheten

Namn/e-post     Område
      US Rehabgruppen
      Leanlink Kommunrehab
      Rehab Öst
      Örebro
      Rörelse o Hälsa
      Rehab US, Ortoped 
      Rehab Väst, primärvård
      Rehab Väst, slutenvård
      Närsjukvården Finspång
      ViN Medicinklinik (inkl KIR/IVA/Infektion)
      Länsteam Habilitering
      Futurum, Jönköping
      Ortopeden, Norrköping
      Rehabiliteringsmedicinska kliniken US

 

   

Studentrepresentant

      Kinda Kommun
      HSL-Enheten Mjölby
      Hemsjukvård / Rehab Motala
      Kommunrehab Finspång

 

   

Vård-Omsorgsförvaltningen Åtvidaberg

Vård-Omsorgsförvaltningen Åtvidaberg
Ydre Kommun

                

   

Rehabteam Attendo Linköping
Hammarlyck Rehab

HSL Team Östergötland
Landstinget Kalmar Län
Rehabiliteringen Jönköpings Kommun 

Ortopeden Norrköping   

Inplanerade möten

Nästa möte är 

Konferensrum: 

 

Anmälan till mötet gör du här.

Svar senast DD ev.återbud maila lisbeth.olsson@liu.se

 

 

Minnesanteckningar från tidigare möten

Om du vill ha tillgång till minnesanteckningar från gruppens tidigare möten, kontakta administratör Lisbeth Olsson lisbeth.olsson@liu.se


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-04