Göm menyn

Information för dig som är handledare i klinik!


VFU-perioder

Skiss över VFU-perioder ht 2021

VFU bedömningskriterier -Instruktionsfilmer
( gällande användandet av våra bedömningskriterier)

Termin 2

se film här

Termin T3-T5

se film här

 


Handledarutbildning

För er som handleder fysioterapeutstudenter från Linköpings universitet hänvisar vi till den webbaserade tvärprofessionella handledarutbildning "Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning enligt PBL-concept" som ges av Didacticum vid Linköpings universitet. Didacticums utbildning vänder sig till kliniker som handleder studenter från alla utbildningar vid den medicinska fakulteten under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

 


Handledarträffar Ht 2021

Välkommen till terminspecifik handledarträff på Fysioterapeutprogrammet!

Information  & agenda/länk till mötet kommer lite närmare träffen

 

Terminsspecifika träffar.
 

Termin 2:  Torsdag 16/9 kl. 15.00 - 16.30    Anmälan görs här
Termin 3:  Måndag  27/9 kl 13.15 - 15.00    Anmälan görs här
Termin 4:  Tisdag   26/10 kl 13.00 - 15.30   Anmälan görs här
Termin 5:  Torsdag 28/10 kl 10.00 - 12.00   Anmälan görs här

 

Samtliga träffar hålls digitalt via Zoom under höstterminen 2021. Har din verksamhet hinder mot användande detta system så hör av er till respektive kursadministratör.

 

Varmt välkommen!

 


VFU-information

Region ÖSTERGÖTLAND

Aleris specialistvård MOTALA

Region JÖNKÖPINGs län

Region ÖREBRO län

Landstinget i KALMAR län

 

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-22