Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Välkommen till termin 3

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning

Kursen omfattar termin 3 på Fysioterapeutprogrammet. Innehållet är studier om människan i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från funktionsnedsättningar inom cirkulationssystemet, respirationssystemet, rörelsesystemet och nervsystemet. Även studier om smärta och psykisk ohälsa ingår. Studierna bygger på tidigare kunskaper från kurs 1 och 2 och är relaterade till begreppen rörelse, hälsa och interaktion.
Kursens innehåll omfattar ämnesområdena fysioterapi (18 hp), medicinsk vetenskap (7 hp) samt samhälls− och beteendevetenskap (5 hp). Kursinnehållet studeras och examineras integrerat.

 

Kursstart höstterminen 2023

Välkomna till kursen Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning

Kursstart:   Måndag 28 augusti  (Upprop & introduktion)

Tid:             kl 11:00-12:00

Plats:          Salix, ingång 76. 78, plan 11


 

 


Gå regelbundet in i Lisam och ditt kursrum för att ta del av information av
kursansvarig, kurskamrater etc.


kontaktinformation

hanti58

Terminsansvarig
Leg Fysioterapeut, Universitetsadjunkt, Med Dr
Hanna Tigerstrand Grevnerts
E-post:
hanna.tigerstrand.grevnerts@liu.se

Tel nr: 013-28 20 47


Programansvarig
Annika Heslyk
Tel nr: 013-28 47 48
E-post: annika.heslyk@liu.se

Administratör
Julia Eriksson
Telefon 013-28 25 74
e-post: adminfysio@liu.se

Besöksadress:
Campus US, ingång 76 och 78, plan 12 och 15


Postadress:
Linköpings universitet
Enheten för fysioterapi, PRNV
Institutionen för hälsa medicin och vård
581 83 Linköping

IT-tjänster och support för studenter

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-07