Göm menyn

Välkommen till termin 4

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder 

Kursen omfattar termin 4 på Fysioterapeutprogrammet. Innehållet är fortsatta studier om människan i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från funktionshinder inom framförallt områdena rörelsesystemet och nervsystemet. Studierna bygger på tidigare kunskaper från kurs 1, 2 och 3 och är relaterade till begreppen rörelse, hälsa och interaktion.
Kursens innehåll omfattar ämnesområdena fysioterapi, medicinsk vetenskap samt samhälls− och beteendevetenskap. Innehållet studeras och examineras integrerat.

 

Kursstart vårterminen 2023

Välkomna till termin 4 

Kursstart och upprop: Måndagen den 23 januari

Tid:                              kl 10.15-12.00

Plats:                           Salix, ingång 76, plan 11

 

 


Gå regelbundet in i Lisam och ditt kursrum för att ta del av information av
kursansvarig, kurskamrater etc.

 

Pia ÖdmanKontaktinformationTerminsansvarig
Leg Fysioterapeut, Universitetslektor
Pia Ödman
Tel nr: 013-28 46 84
E-post: pia.odman@liu.se

Programansvarig
Annika Heslyk
Tel nr: 013-28 47 48
E-post: annika.heslyk@liu.se

Administratör
Wiveca Wallberg
Tel nr: 013-28 20 65
E-post: adminfysio@liu.se

Besöksadress:
Campus US, ingång 76 och 78, plan 12 och 15

Postadress:
Linköpings universitet
Enheten för fysioterapi, PRNV
Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

IT-tjänster och support för studenter


 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-02