Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap, 6 hp

Entreprenörskap och Förändringsarbete, 3 hp

Kursmomentet ingår som del i kursen "Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap (6 hp)" .

Syftet med entreprenörskap och förändringsarbete är att identifiera områden och skapa möjligheter till nya verksamheter med relevans för fysioterapeutisk kompetens.

Förutom föreläsningar så ska ett fördjupningsarbete med relevans för entreprenörskap och förändringsarbete inom fysioterapi genomföras.

KUA, 3 hp

Klinisk utbildning sker på Undervisningsavdelningen på Universtitetssjukhuset resp. Vrinnevisjukhuset (KUA). Placering kan ske på ortopediska kliniken avd 31 (US), geriatriska kliniken avd B70 (US), ortopedi avd 9 (ViN) och kirurgiska kliniken avd 11/12 (ViN).


Detta är ett integrationsmoment där fysioterapeutstudenter tillsammans med studenter från andra utbildningar inom Medicinska fakulteten deltar och under handledning ansvarar för det löpande avdelningsarbetet såväl som yrkesspecifika rehabiliteringsinsatser.


Kursmomentet ingår som del i kursen "Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap (6 hp)"

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-12