Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi, 15 hp

Kursen ingår som del i Fysioterapeutprogrammet och fortlöper under termin 5 och 6 med avslutande seminarier i termin 6.

För ytterligare information, vänligen se hemsidan för kursen Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi samt på Lisam. Här återfinns aktuella datum och tider för seminarier och deadlines samt studiehandledning innhållande information om bl a uppsatsens utformning.

Examensarbete i fysioterapi


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-16