Göm menyn

Välkommen till termin 6

Terminens upplägg

  • Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap, 6 hp
  • Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin 7,5 hp
  • Valbar kurs 7,5 hp
  • Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi fortsätter med 9 hp av totalt 15 hp (godkänd uppsats och slutseminarium i termin 6 ger de sista 9 hp)

Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap omfattar två delar, entreprenörskap och förändringsarbete samt verksamhetsförlagd utbildning på klinisk undervisningsavdelning (KUA) som innebär integrationsmoment med övriga utbildningar inom Medicinska fakulteten. Se kursplan och studiehandledning för respektive moment.

Kursen Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, 7,5 hp, läses på kvartsfart under hela terminen med möjlighet att välja bland tillfällen av inlämning av examinerande uppgifter.

Under terminen läses en valbar kurs om 7,5 hp vid LiU/medfak eller vid annat lärosäte. Se kursplan och studiehandledning för respektive valbar kurs. Vid frågor kontakta kursansvarig för aktuell valbar kurs.

Om kurs läses vid andra universitet/högskolor. Kontrollera i förväg med programansvarig att kursen får tillgodoräknas i utbildningen.

Examensarbetet löper under termin 5 och 6, och avslutas i termin 6.

 

Kursstart vårterminen 2023

8FYG63 OCH 8FYG66 (forts av kurs)
UPPSTART T6 (upprop och genomgång av kurs 8FYG63 och
fortsättning av 8FYG66 examensarbetet)

Dag: Tisdagen den 24 januari
Tid: 13:15-15:00
Plats: 

kontaktinformation

kajjo92
 

Terminsansvarig
Universitetslektor, Med Dr, Docent
Kajsa Johansson
Tel nr: 013-28 46 62
E-post: kajsa.johansson@liu.se

Programansvarig
Universitetsadjunkt 
Annika Heslyk
Tel nr: 013-28 47 48
E-post: annika.heslyk@liu.se

Administratör
Wiveca Wallberg
Tel nr: 013-28 20 65
E-post: adminfysio@liu.se

Besöksadress:
Campus US, ingång 76 och 78, plan 12 och 15

Postadress:
Linköpings universitet
Enheten för Fysioterapi, PRNV
Intstitutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

IT-tjänster och support för studenter

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-06