Göm menyn

Verksamhetsförlagd utbildning /FÄLTSTUDIER

Under kursen genomförs fältstudier under en halvdag vid två tillfällen. Syftet är att inhämta kunskap om fysioterapeutisk verksamhet inom primärvård och slutenvård samt vad som styr och påverkar den.

Mer information om uppgiften i samband med fältstudierna kommer finnas i studiehandledningen för kursen.


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-10