Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Välkommen till termin 1!

Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa I

Kursen utgör termin 1 på fysioterapeutprogrammet. Innehållet är grundläggande studier om biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa. Fokus ligger på människan i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från normal funktion.
 

Kursstart höstterminen 2023

Välkomna till första terminen på fysioterapeutprogrammet måndagen den 23 januari!

Uppropsdagen

Utbildningen startar måndagen den 28 augusti med ett utbildningsspecifikt upprop och information (se nedan):

Plats: Digitalis, Campus US, Ingång 76, 78, Plan 11

Tid: 10.45-11.30

Uppropet är obligatoriskt.

Om Du är förhindrad att närvara måste Du meddela detta till studievägledare Theresa Lagali-Hensen, studievagledare.fys@medfak.liu.se tfn.nr 013-282440. Är Du inte närvarande på uppropet förlorar Du platsen om Du inte i förväg tagit kontaktat enligt ovan och fått skälet till frånvaron godkänt. 

 

Notera att Fysioterapeutsektionen (studentorganisation) kan planera en frivillig samling innan uppropet,
se mottagningen vid Medicinska fakulteten


Kursens delar

Dina studier startar med 6 programspecifika veckor. Under dessa veckor ligger fokus på funktionell och deskriptiv anatomi samt grundläggande fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingsmetoder såsom rörelse-och gånganalys, rörlighetsmätning, muskeltöjning, palpation, passiva rörelser och massage. 

 

Därefter inleds det första Inter Professionella momentet (IPL) då alla studerande vid Medicinska fakulteten läser gemensamt under 6 veckor integrerat med sin programspecifika undervisning. Under IPL- momenten kommer du att studera tillsammans med studenter på andra program på Medicinska fakulteten. Under terminsvecka 4 delas samtliga studenter vid Medicinska fakulteten upp i två grupper. Under terminsvecka 41 – 46 kommer den ena gruppens studier delvis vara förlagda till Campus Norrköping (Kåken hus, Kungsgatan) och den andra till Campus US i Linköping. 

Kontaktinformation

Karin V
 

Terminsansvarig
Universitetsadjunkt Karin Valeskog
Telefon 013-28 57 31
e-post: karin.valeskog@liu.se


Programansvarig
Annika Heslyk
Tel nr: 013-28 47 48
e-post: annika.heslyk@liu.se

Administratör
Julia Eriksson
Telefon 013-28 25 74
e-post: adminfysio@liu.se

Besöksadress:
Campus US, ingång 76 eller 78, plan 12 och 15

Postadress:
Linköpings universitet
Enheten för fysioterapi, PRNV
Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

IT-tjänster och support för studenter


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-07