Göm menyn

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Fysioterapins teori och praktik är en förutsättning för varandra och under utbildningen sker en växelverkan mellan teoretisk utbildning, färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning. I samtliga terminer ingår verksamhetsförlagd utbildning inom olika områden. (Ur utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet 180 hp.)

Verksamhetsförlagd utbildning sker inom kommunal äldreomsorg under 2 veckor.

 

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-01