Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Välkommen till termin 2

Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II

Kursen omfattar termin 2 på Fysioterapeutprogrammet. Innehållet är fortsatta studier om människan i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från normal funktion och med tillämpning mot funktionsnedsättningar. Fokus läggs på områdena cirkulation, respiration samt arbetsfysiologi. Tema Äldre ingår som ett kursövergripande moment.
Kursens innehåll omfattar ämnesområdena fysioterapi, medicinsk vetenskap samt samhälls− och beteendevetenskap. Innehållet studeras och examineras integrerat
 

Kursstart höstterminen 2023

Välkomna till termin 2 kursen Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II, grundnivå!

Kursstart:     Måndagen den 28 augusti - Upprop & introduktion till termin 2

Tid:                kl 10:15-12:00

Plats:             Linden

 


Gå regelbundet in i Lisam och till ditt kursrum för att ta del av information av
kursansvarig, kurskamrater etc.

kontaktinformation

gunle31
 

Terminsansvarig
Leg Sjukgymnast, Universitetsadjunkt
Gunilla Leidelöf
Tel: 013-28 13 74
E-post: gunilla.leidelof@liu.se

Programansvarig
Annika Heslyk
Tel nr: 013-28 47 48
E-post: annika.heslyk@liu.se

Administratör
Julia Eriksson
Telefon 013-28 25 74
e-post: adminfysio@liu.se

Besöksadress:
Campus US, ingång 76 eller 78, plan 12 och 15

Postadress:
Linköpings universitet
Enheten för fysioterapi, PRNV
Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

IT-tjänster och support för studenter


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-07